Hakkımızda

Çözüm Jeoteknik Uygulamaları Mühendislik İnşaat Ticaret Ltd.Şti. Temmuz 2007 yılında Jeoteknik Uygulamaları Alanında;  Zemin ve Kaya Mekaniği Laboratuvarı, Jeolojik-Jeoteknik Amaçlı Arazi Çalışmaları, Kalite Kontrol Deneyleri, Zemin İyileştirme Projeleri ve Uygulamaları   alanlarında faaliyet göstermek amacı ile  Zafer AYGÖREN ve Mehmet SAYGI tarafından Ankara’da kurulmuştur.

Alanında ilk kurulan laboratuvarlardan biri olan Çözüm Jeoteknik Laboratuvarı, yüksek donanımı, kaliteli hizmeti, uzman personeli ve güvenilir olması nedeniyle, sektörde “özel” bir yere ve değere sahiptir. Bugüne kadar zemin ve kaya çeşiti ile ilgili yaptığı analizler Çözüm Jeotekniğin tecrübesini daha da artırmaktadır. Zemin ve Kaya analizleri konusundaki tecrübesini hizmetin gerektirdiği modern ölçüm cihaz ve alt yapı olanakları ile birleştirerek hizmet veren laboratuvarımızda “kalite kontrol, gizlilik ve bağımsızlık” ilkeleri son derece büyük bir önem arz etmektedir. Sahip olduğu bütün avantajları Çözüm Jeoteknik markası ile birleştiren laboratuvar, bu sayede sektörün ciddi ve güvenilir adresi olmaya devam etmektedir.

Ayrıca Çözüm Jeoteknik Uygulamaları olarak, jeoteknik prametreleri belirleyebilmek amacıyla her türlü zeminde her derinlikte gerekli sondaj çalışmalarını ve gerekli olan uluslararası standartlarda kabul görmüş arazi deneylerini uygulayarak; bağımsız ve tarafsız bir hizmet anlayışı içinde, konularında uzman, eğitimli teknik ekibiyle, gerekli olan jeoteknik tasarımları gerçekleştirmeye devam etmektedir.

Vizyon

Teknik açıdan kendini sürekli yenileyen ve geliştiren bir anlayışla; bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik prensipleri doğrultusunda; uygun metod, cihaz ve uzman personelimizin yer aldığı, iyi bir mesleki çalışma ve teknik uygulama ile zamanında ölçüm ve analiz  hizmetleri sunmak.

Misyon

Aktif birçok fayın bulunduğu ülkemizde yoğun depremlerin yaşandığı bilinen bir gerçektir, gelişen insaat sektörüne baglı olarak yapı temellerinin oturdugu zeminlerin son teknoloji kapsamında incelenmesi, mühendislik parametrelerinin belirlenmesi temel amacımızdır. Yapı sektörünün her alanında tünel inşaatından karayolu inşaatına taş ocağından maden işletmelerine veya baraja gölet inşaatlarından en basit inşaat projesinde bile karsılasılacak olası zemin problemlerine çözüm üretmek temel ilkelerimizdendir. Uygun zemine uygun yapının insaa edilebilmesi için tüm zemin özelliklerinin bilinmesi en önemli şeydir. Bu özelliklerin bilinebilmesi içinde bulunan ve standartlaşan en son teknolojiyi uygulamak asli görevimiz olacaktır. Sonuç olarak yapı sektöründe gerekli Zemin ve kaya mekaniği deneyleri ve kalite control deneylerini ulusal ve uluslar arası akreditasyon kapsamında vermek ve ilgili projelerde ki jeoteknik hesaplamalarının yapılarak problemlerinin en uygun en kaliteli ve en ekonomik şekilde projelendirilmesini sağlamak asli görevimizdir.

Kalite Politikamız

Çözüm Jeoteknik olarak  vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda hizmetlerini; ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, gerekli güvenirlilik ve süratte yerine getirmeyi ilke olarak benimsemiştir.

 

Bu hizmetler laboratuvar desteğinde; sistematik, detaylı, analitik, disiplinli, süreklilik arz eden ve profesyonelce bir yaklaşımla gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda;

 • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın memnuniyetini artırmak ve hizmet kalitesini sürekli iyileştirmek,
 • Sektörel  hizmetleri konusunda, müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vermek,
 • Çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak,
 • Çalışanların teknik, yönetsel ve davranışsal yeteneklerini geliştirmek,
 • Sürekli eğitim ile insana yatırım yaparak daha iyiyi aramak,
 • Bu politikanın gerçekleştirilmesinde Laboratuvar yönetimi için TS EN ISO/IEC 17025 “Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar” standardının gerekliliğini karşılayacak düzey ve kalitede müşterilerine hizmet vermeyi taahhüt etmek,
 • Kalite Sisteminin sürekli iyileştirilmesi için gerekli personel ve kaynakları temin etmek,
 • Kalite Sisteminin uygunluğunun devam ettiğini gözden geçirmek,
 • Kalite Sisteminin sürekliliğini sağlamak için hedefler koymak ve hedefleri izlemek,
 • Kalite Sisteminin laboratuvar çalışanlarına iletilmesini, tüm laboratuvar personelinin kalite sistemi dokümanlarını özümseyerek, ölçüm ve analizleri kalite sistem dokümanlarda yazılı usul ve esaslara göre yapmalarını sağlamak ve takip etmek,
 • Ölçüm, analiz ve test kalitesinde mükemmele ulaşmayı sağlayacak donanım ve malzemeleri seçerek almak,
 • Ulusal ve uluslararası kabul görmüş yöntemlere göre ölçüm ve analizleri yapmak, bu analizler için teknolojik gelişmeleri yakından izlemek,
 • Müşteriye ait gizli bilgi ve tescilli hakları korumak, tarafsız olmak ve iş ahlakına uygun hareket etmek,temel ilkelerimizdir.